Esittely / Introduction

MORFEUS - Tulevaisuuden arvonluonti hyvinvointipalveluverkostossa MORFEUS (=Mallinnettu informaatio, Osallistavat...

Lopuksi: Hyvinvointipalvelut ekosysteemissä

MORFEUS – TAVOITTEISTA TOTTA MORFEUS-hankkeen (1.1.15-30.6.17) suunnittelu lähti liikkeelle yhdistämällä kaksi...

MORFEUS-prototyyppi

MORFEUS-hankkeessa kerättyyn ja analysoituun tutkimustietoon pohjautuen on kehitetty prototyyppi tulevaisuuden sote-...

Tuloksia

MORFEUS-hankkeen tulosten koonti 1. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli tutkia kehittävän...

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT SEKÄ OPPILASHUOLTO

Case HUS tutkii, minkälaista apua ja tukea 16-19-vuotiaat nuoret miehet tarvitsisivat, jotta ”yksikään ei syrjäydy”....

LASTENSUOJELU

Case Porvoo keskittyy lastensuojeluteemaan ennakoivalla otteella, visiona ”Kaikki alueen lapsiperheet voivat hyvin”....

Tutkimuksen poikkitieteellinen toteuttaminen / Cross-disciplinary realization of the project

MORFEUS-hanke tutkii moniammatillista yhteistyötä, jonka suuria haasteita on toimialojen siiloutuneisuus. Yhteistyön...

Tutkimuskysymykset / Research questions

MORFEUS-hankkeessa vastataan koko hankkeen läpileikkaavaan tutkimusongelmaan: Miten organisaatiorajat ylittävää...

Taustaa ja tarve tutkimukselle / Background and motivation for the project

Palveluliiketoiminnan merkitys elinkeinorakenteessa kasvaa jatkuvasti ja erityisesti hyvinvointipalveluja pidetään...