Morfeus-hanke on päättynyt 30.6.2017 ja nämä sivut sisältävät tietoa hankkeen toteuttamisesta ja tuloksista

Tutustu Morfeus projektin tuloksiin
interaktiivisen esittelyversion kautta!
Learn the results of Morfeus-project
with interactive tour!

Esittely / Introduction

MORFEUS - Tulevaisuuden arvonluonti hyvinvointipalveluverkostossa MORFEUS (=Mallinnettu informaatio, Osallistavat...

Lopuksi: Hyvinvointipalvelut ekosysteemissä

MORFEUS – TAVOITTEISTA TOTTA MORFEUS-hankkeen (1.1.15-30.6.17) suunnittelu lähti liikkeelle yhdistämällä kaksi...

MORFEUS-prototyyppi

MORFEUS-hankkeessa kerättyyn ja analysoituun tutkimustietoon pohjautuen on kehitetty prototyyppi tulevaisuuden sote-...

Tuloksia

MORFEUS-hankkeen tulosten koonti 1. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli tutkia kehittävän...

MORFEUS-prototyyppi julkaistu

MORFEUS-hankkeessa tulevaisuuden sote-ekosysteemien ja asiakaslähtöisen palveluohjauksen tueksi kehitetty prototyyppi...

Sote-uudistus edellyttää uudenlaista johtamista ja huolellista palveluohjausta

MORFEUS-hankkeessa osin kirjoitettu pamfletti "Kansalainen keskiöön! Näkökulmia sote-uudistukseen" on julkaistu!...

MORFEUS tulosseminaari 10.5. Porvoossa

MORFEUS-hankkeen 10.5.2017 Porvoossa järjestetty tulosseminaari Seminaari järjestettiin Laurean kampuksella...

MORFEUS tuloksista viestitään

MORFEUS-hankkeen tuloksista viestitän kevään 2017 aikana monessa tapahtumassa: 15.3. Hyvinkäällä, 27.4. Lohjalla ja 10....

Yhteydenotot / Contact

Aalto-yliopisto / Aalto University: Vastuullinen johtaja / Accountable director: Riitta Smeds -...

MORFEUS-hankkeen tietomallinnusten ja prototyypin testaus käynnistynyt Porvoossa!

MORFEUS-hankkeen tietomallinnusten sekä protyypin ja näkymien testaus on käynnistynyt Porvoossa syksyn 2016 aikana....

Customer-Centered Systems Intelligence in Wellbeing Service Ecosystems

Intermediate results seminar of MORFEUS was held on 20 October 2016 For further information see Past ecvents/our...

Matkakertomus RESER 2016 -konferenssista Napolista! What is ahead in Service Research?

What's ahead? Kuva Tarja Kantola Morfeus-hanke Napolissa RESER 2016 -konferenssissa Napolissa Italiassa...

Suomalaiset ovat terveyspalvelujen käyttäjinä erilaisia – tutkijat ehdottavat tarkempaa kohdentamista

Kansainvälinen tutkijaryhmä löysi Suomesta viisi erilaista tapaa suhtautua terveyspalveluihin. Jos ne otettaisiin...

Terveydenhuollon ATK-päivät 2016 - Tietojärjestelmä virkkuukoukkuna

Osallistuin MORFEUS-hankkeen tutkijana toukokuun lopulla Terveydenhuollon ATK-päiville Lahdessa. Vanhahtavasta...

Mitä tiedät lastensuojelusta? - Lastensuojelu tutuksi -seminaari 16.5.2016

Laurean MORFEUS-opiskelijat järjestivät ma 16.5.16 Porvoo Campuksella seminaarin "Mitä tiedät...

Lastensuojelun tietomallinnus etenee Porvoossa

Porvoon lastensuojelun ekosysteemin toimijat hahmottelevat palvelupolkuja eri näkökulmista MORFEUS-työpajassa 13.5...