Morfeus-hanke on päättynyt 30.6.2017 ja nämä sivut sisältävät tietoa hankkeen toteuttamisesta ja tuloksista

Tutustu Morfeus projektin tuloksiin
interaktiivisen esittelyversion kautta!
Learn the results of Morfeus-project
with interactive tour!

Asiakkaan aikakausi – jatkumo digitalisaatiolle?

Digitalisaatio nähdään mahdollistajana, välineenä ja joskus jopa synonyyminä asiakkaan huomioiville, asiakaskeskeisille...

Social Business

Andrew Rebeiro-Hargrave discussed the local and global demand for Social Business 17.3.16 in SimLab. The slides are...

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT SEKÄ OPPILASHUOLTO

Case HUS tutkii, minkälaista apua ja tukea 16-19-vuotiaat nuoret miehet tarvitsisivat, jotta ”yksikään ei syrjäydy”....

LASTENSUOJELU

Case Porvoo keskittyy lastensuojeluteemaan ennakoivalla otteella, visiona ”Kaikki alueen lapsiperheet voivat hyvin”....

Innovatiivisilla hankinnoilla parempia palveluita

Vieraskynä: erikoistutkija Ville Valovirta, VTT Innovatiiviset hankinnat ovat keino hyvinvointipalveluiden laadun ja...

Vieraskynä: Sote-ammattilaiset johtamaan omaa työtään

Itseohjautuvassa sosiaali- ja terveysalan organisaatiossa johtajien ja byrokratian määrä on minimoitu. Ammattilaiset...

RIIHI - Yhdessä kohti hyvinvointia ja terveyttä 16.3.2016

Tiedoksi tapahtuma: https://www.innokyla.fi/tapahtuma/-/event/riihi-yhdessa-kohti-hyvinvointia-ja-terveytta-...

Palveluinnovaatiota voidaan hankkia – erityispiirteet huomioitava

Palveluinnovaatioiden erityispiirteet tulisi ottaa huomioon, kun innovatiivisista julkisista hankinnoista keskustellaan...

SOTE-pelit - Ward Games

MOSAIC-hankkeen loppuseminaari, 25.1.2016 Heureka, Vantaa Kun SOTEn rakenteet on ratkaistu, tarvitaan ihmisiltä...

Vamos nosti masennuksesta työelämään

https://www.hdl.fi/fi/konsernin-artikkelit/233-medialle/ajankohtaista/2126-vamos-nosti-masennuksesta-tyoelamaan

CoPassion-seminaari

Päivi Pöyry-Lassilalta tiedoksi kiinnostava seminaari 11.-12.1.2016: http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2015/copassion-...

Elämä: Herkkyytensä vuoksi koulukiusattu näyttelijä: ”Kiusaamista eivät lopeta vanhemmat, vaan lapset itse”

Näyttelijä Janne Kinnusta nimiteltiin ja tönittiin koulussa kuuden vuoden ajan. Sellaista ei tapahtuisi, jos kaikki...

Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä

MORFEUS mukana Tekesin ja Syken tapahtumassa 3.12.2015 Palvelumuotoilu ja digitaaliset välineet apuna...

Neljäs ohjausryhmäkokous 1.12.2015 klo 14

Hankkeen 4. ohjausryhmäkokous tulossa tiistaina 1.12.2015 alkaen klo 14. Paikka: SimLabin Simulointilaboratorio,...

Palveluinnovaatiot syntyvät vuoropuhelusta ja yhteistoiminnallisesta oppimisesta

Yhteiskunnat palveluvaltaistuvat jatkuvasti. Yli 70 % länsimaiden bruttokansantuotteesta tulee erilaisilta...

Mielenterveyden Osaamiskeskus avattu Keravalla

Mielenterveyden Osaamiskeskus on Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun LivingLab -mallia...