Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä