Lastensuojelun tietomallinnus etenee Porvoossa

Porvoon lastensuojelun ekosysteemin toimijat hahmottelevat palvelupolkuja eri näkökulmista MORFEUS-työpajassa 13.5.2016.

Pienryhmässä on työn alla nuoren polku Aalto yliopiston ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sekä yksityisen lastensuojeluyrityksen Pienryhmäkoti Venlan toimitusjohtajan yhteistyönä.

Lastensuojelun tietomallinnusta on tehty MORFEUS-hankkeessa Porvoossa keväästä 2015 alkaen moniäänisenä ja osallistavana tulevaisuusskenaariotyöskentelynä, johon on osallistunut Porvoon kaupungin sosiaalitoimen, mielenterveys- ja päihdetyön ja oppilashuollon toimijoita sekä Porvoon sairaalan (HUS), Osaamiskeskus Verson ja Laurean toimijoita. Myös KoKoA - Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n edustus on ollut aktiivisesti mukana työskentelyssä. Työskentelyä on ohjannut Laurean yliopettaja, KTT Tarja Meristö yhteistyössä Laurean MORFEUS-tiimin kanssa.