Terveydenhuollon ATK-päivät 2016 - Tietojärjestelmä virkkuukoukkuna

Osallistuin MORFEUS-hankkeen tutkijana toukokuun lopulla Terveydenhuollon ATK-päiville Lahdessa. Vanhahtavasta nimestään huolimatta tapahtuma oli kiinni tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. MORFEUS-hankkeessa tietomallintamisen haasteissa sosiaali- ja terveydenhuollossa on oleellista käydä vuoropuhelua kansallisella tasolla tapahtuvan muun rinnakkaisen kehittämistyön kanssa. Tässä on muutama poiminta meneillään olevasta kehittämisestä.  

AKUSTI – Alueiden ja kuntien tietohallintoyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa

Alueiden ja kuntien, Kuntaliiton sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen AKUSTI-yhteistyö pyrkii lisäämään sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyötä. AKUSTIn tavoitteena on systematisoida ja vakinaistaa yhteistyömalli kuntien, sairaanhoitopiirien sekä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välille.

Kunta-KaPA – Kansallisen palveluarkkitehtuurin edistäminen kuntasektorilla

Tehtävänä on auttaa kuntia sekä kuntayhtymiä sijoittamaan kansallisen palveluarkkitehtuurin tuomat palvelut osaksi toimintaympäristöään sekä välittämään kuntasektorin tarpeet kansalliseen ratkaisuun.

Myös kansalaisen aktiivinen rooli sote-palvelukentässä oli vahvasti läsnä. Esillä olivat mm. Minunterveyteni.fi, Omahoidon digitaaliset arvopalvelut (ODA) ja Hyvis-palvelut. Ja toki esillä olivat myös Kanta-palvelut. Kantavana ideana on, että tiedon pitää seurata asiakasta ja järjestelmän toimia eräänlaisena "virkkuukoukkuna".

Kirjoittaja Tarja Kantola