YHTEISKEHITTÄMISTYÖPAJAT

Yhteiskehittämistyöpajoissa peliksi rakennetun palvelumuotoilumenetelmän avulla pyritään luomaan yhteistä ymmärrystä hyvinvointipalveluekosysteemin toimijoista, yhteistyöstä ja tiedonkulusta.

22.9.2015

Kolmannessa yhteiskehittämistyöpajassa ”Väännetään rautalangasta – tietomallinnuksen protoilutyöpaja" hahmotettiin palveluverkostoja kolmiulotteisesti. Edellisessä työpajassa kerrottua perhetarinaa jatkettiin: perheen tukihenkilön tai kanssakulkijan roolihahmo kertoi, miten hän oli perhettä tukenut edellisen tapaamisen jälkeen ja mitä muutoksia perheen tilanteessa oli tänä aikana tapahtunut. Lopuksi hän toi esille tämän hetkiset huolenaiheet. Ryhmien tehtävänä oli kolmiulotteisesti kuvata, miten he tukihenkilöinä – kuvitteellisessa tulevaisuudessa - lähtisivät näihin haasteisiin vastaamaan: miten itse toimisivat, keihin ottaisivat yhteyttä, miten toimisivat yhteistyössä. Käytössä oli verkkoseinäkkeitä, erivärisiä naruja, muovieläimiä, pelilastuja, jne. Tuloksena syntyikin ihan uusia toimintamalleja, kuten yhden tukihenkilön sijasta ”tehoviisikko” ja perheen käyttöön sen voimavaroja visuaalistava tietojärjestelmä.

Työpaja järjestettiin hankkeen ohjausryhmäkokouksen yhteydessä ja siihen osallistui ohjausryhmän jäseniä ja tutkijoita.

Ryhmien protoja

 

19.5.2015

Toisessa yhteiskehittämispelissä hahmotettiin palveluekosysteemin toimijakarttaa. Pelilauta kuvasi palveluekosysteemin toimijakehiä, joita pelaajat nimesivät ja joille he sijoittivat pelilastuja eli toimijoita sekä roolikylttejä. Asioita kuvattiin myös muovieläimien avulla. Pelissä kartoitettiin toimijoiden välistä tiedonkulkua sekä yhteistyön esteitä ja mahdollisuuksia samoin kuin tunnistettiin perheestä löytyviä voimavaroja ja resursseja. Peli pohjautui ennen pelaamisen aloittamista esitetylle perhetarinalle, jonka kautta palveluekosysteemiä hankkeessa tarkastellaan.

Tämäkin työpaja järjestettiin hankkeen ohjausryhmäkokouksen yhteydessä. Työpajaan osallistui ohjausryhmän jäsenien ja tutkijoiden lisäksi kaksi kokemusasiantuntijaa sekä asiantuntijoita mm. THL:stä ja Kuntaliitosta.

Pelaamista

 

26.1.2015

Ensimmäisessä yhteiskehittämispelissä tavoitteena oli luoda yhteistä ymmärrystä MORFEUS-hankkeesta sekä tunnistaa osapuolten odotuksia hankkeelle. Pelissä ryhmät kävivät yhteisesti keskustellen ja ideoiden läpi hankkeen tutkimussuunnitelmaa, osallistuvien organisaatioiden tavoitteita, Tekesin odotuksia sekä ohjausryhmän tehtäviä ja työskentelytapoja. Pelilaudalla oli 5 saarta, jotka kuvastivat MORFEUS-hankkeen viittä kehittämissykliä. Jokaisella saarella oli kortteja, joiden pohjalta ryhmä keskusteli tai suoritti korteissa ohjeistettuja tehtäviä.

Työpaja järjestettiin hankkeen ensimmäisen ohjausryhmäkokouksen yhteydessä. Siihen osallistui ohjausryhmän jäseniä ja hankkeen tutkijoita.

Pelilauta ja kortteja