MUUT JULKAISUT / OTHER PUBLICATIONS

Kansalainen keskiöön! Näkökulmia sote-uudistukseen -pamfletti

Sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistuksella tavoitellaan muun muassa kansalaisten tasavertaisuutta ja palvelujen kustannusten kasvun hillitsemistä. Jotta uusi palvelujärjestelmä saavuttaa sille asetetut tavoitteet, uudistuksessa pitää samanaikaisesti huomioida useita näkökulmia, jotka nostamme tässä keskusteluun.

Miten valinnanvapaus toteutuu, jos asiakkaan toimintakyky on heikentynyt? Onko vapaus olla valitsematta? Mikä on palveluohjauksen rooli? Miten kokonaisuutta kehitetään ja johdetaan asiakaslähtöisesti? Mitä tarkoittavat strategiat ja sopimusohjaus uudistuksessa? Miten varmistetaan asiakkaan tietosuoja? Minkälaisilla digitaalisilla välineillä voidaan mahdollistaa asiakaslähtöinen palvelu, palvelujen kehittäminen ja johtaminen?

Lisätietoja: http://kaks.fi/julkaisukategoriat/muut-julkaisut/

Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 2, 2017

Toim. Soile Pohjonen ja Marika Noso

Julkaisu ladattavissa osoitteessa: http://kaks.fi/wp-content/uploads/2017/04/nakokulmia-sote-uudistukseen-3.pdf