LEHTIARTIKKELIT JA KIRJAT / JOURNAL ARTICLES AND BOOKS

Kantola, T., Pöyry-Lassila, P., & Meristö, T. (2017). SoTe-tieto ekosysteemissä: MORFEUS-näkymät asiakaslähtöisen yhteistyön ja palveluohjauksen työkaluina. FinJeHeW (Finnish Journal of eHealth and eWelfare), 2017; 9 (2-3), p. 241-250. DOI: https://doi.org/10.23996/fjhw.63177

Meristö, T. & Kantola, T. (2017, in print). Lastensuojelun tulevaisuudet? Case Porvoon polku ennakoivaan virtuaali-skenaarioon. FinJeHeW (Finnish Journal of eHealth and eWelfare) 2017;19 (2-3), p. 194-202.  https://doi.org/10.23996/fjhw.63201  (avautuu myöhemmin)

Meristö, T. (2016). Mistä voisi havaita, ettei kaikki ole kunnossa? Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kyselytutkimus. Tesso-lehti 2/2016.

Meristö, T. & Kantola, T. (2016). Action Scenario Work as a Research-Oriented Learning – Case Porvoo in the MORFEUS project. In: T. Aholaakko, K. Komulainen, A. Majakulma, & S. Niinistö-Sivuranta (Eds.)., (2016). Crossing borders and creating future competences. Laurea Julkaisut 72, Laurea-ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-951-799-448-4; http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-448-4

Meristö, T. & Kantola, T. (2016). Worry Management - a Future-Oriented Management Innovation of Wellbeing Services. In: I. Bitran, S. Conn, K.R.E. Huizingh, O. Kokshagina, & M. Torkkeli (2016). The Proceedings of the ISPIM Innovation Summit 2016: Moving the Innovation Horizon Conference held in Kuala Lumpur, Malaysia on 4 December to 7 December 2016. ISBN 978-952-265-931-6.

Meristö, T., Kantola, T., & Lankinen-Lifländer, M. (2016). Smart Tools and Service Opportunities for Child Protection Ecosystem in the Future. Case Family View. In: T. Russo-Spena & C. Mele (Eds.). The RESER European Association for Research on Services Proceedings. What’s ahead in service research? New perspectives in business and society. 26th Annual RESER Conference 2016 in Naples, Italy, 8-10 September 2016. Pp. 939-953. ISBN number is 979-12-200-1384-0. http://www.reser2016.com/proceedings---outcomes-1.html

Pöyry-Lassila, P., Kantola, T., Noso, M., Pohjonen, S., Meristö, T. & Lankinen-Lifländer, M. (2016). Co-creating Well-being Services in Ecosystems: Two Case Studies. In: T. Russo-Spena & C. Mele (Eds.). The RESER European Association for Research on Services Proceedings. What’s ahead in service research? New perspectives in business and society. 26th Annual RESER Conference 2016 in Naples, Italy, 8-10 September 2016. Pp. 149-164. ISBN number is 979-12-200-1384-0. http://www.reser2016.com/proceedings---outcomes-1.html

Pöyry-Lassila, P., Salmi, A., Pohjonen, S., Noso, M., Meristö, T. & Kantola, T. (2015). Tulevaisuuden arvonluonti hyvinvointiverkostoissa. In U. Kotonen (Ed.) FUAS-liittouman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. FUAS TKI-toiminnan suunta 2020. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, Osa 10., pp. 78–85. ISSN 1457-8328, ISBN 978-951-827-235-2. http://www.lamk.fi/tki-toiminta/julkaisut/Documents/fuas_tki_toiminnan_julkaisu.pdf