Projektin rahoittajat / Project's funders

Innovaatiorahoituskeskus Tekes / Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation, representative Maarit Lahtonen

Aalto-yliopisto / Aalto University, steering group representative Riitta Smeds, deputy representative Soile Pohjonen

A-klinikkasäätiö / A-Clinic Foundation, steering group representative Jouni Tourunen, deputy rep. Ari Saarto

Espoon kaupunki, Sivistystoimi / City of Espoo, steering group representative Harri Rinta-aho (1.1.2015-8.10.2015), Kaisu Toivonen (from Oct 9, 2015 on), deputy rep. Riina Plosila

FCG Konsultointi Oy / FCG Finnish Consulting Group Ltd, steering group representative Aija Tuimala, deputy rep. Pirjo Haukkapää-Haara

Helsingin Diakonissalaitos / Helsinki Deaconess Institute, steering group representative Tuija Åstedt, deputy rep. Jarmo Kökkö 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Hospital District of Helsinki and Uusimaa, steering group representative Lasse Lehtonen, deputy rep. Grigori Joffe

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon ammattiopisto / Intermunicipal Federation in East-Uusimaa, Porvoo Vocational College (Amisto), steering group representative Merja Parviainen, deputy rep. Pentti Suursalmi

Kalliolan Kannatusyhdistys ry / Kalliola Settlement, steering group representative Hannu Rusama, deputy rep. Kari Ollila

Laurea-ammattikorkeakoulu / Laurea University of Applied Sciences, steering group representative Seija Paasovaara (1.1.-30.6.2015), Tuija Hirvikoski (1.7.-31.10.2015), Isto Mattila (from November 1, 2015 on), deputy rep. Päivi Pöyry-Lassila

Mielenterveyden keskusliitto ry / Finnish Central Association for Mental Health, steering group representative Raili Alén (1.1.2015-3.3.2016), Teemu Tiensuu (from March 4, 2016 on), deputy rep. Merja Matilainen (1.1.2015-3.3.2016), Raili Alén (from March 4, 2016 on)

Pelastakaa Lapset ry / Save the Children, steering group representative Riitta Hyytinen (1.1.2015-31.12.2015), Kristiina Mattinen (from Jan 1, 2016 on), deputy rep. Anu Lehto

Porvoon kaupunki / City of Porvoo, steering group representative Pia Nurme, deputy rep. Päivi Mäkimartti

Sininauhaliitto / Finnish Blue Ribbon, steering group representative Päivi Heimonen (1.1.2015-11.1.2016), Hannu Rutanen (from Jan 12, 2016 on)

Softability Group Oy / Softability Group Ltd, steering group representative Mikko Luukkonen (until April 30, 2015)

Solita Oy / Solita Ltd, steering group representative Tero Saarenpää 

Sosiaalitaito Oy - Socialkompetens Ab,  steering group representative Merja Salmi, deputy rep. Petteri Heino

Uudenmaan liitto / Uusimaa Regional Council, steering group representative Ulla-Mari Karhu  

 

Sivustoalustan hankkeelle tarjoaa / This site platform is offered by Flockler Oy / Ltd.