Projektin asiantuntijat / Project's advisors

Tim Cummins, IACCM (International Association for Contract and Commercial Management)                

Judith Gregory, University of California Irvine, EVOKE & Values in Design Laboratory     

Helena Haapio, Vaasan yliopisto, Lexpert Oy / University of Vaasa, Lexpert Ltd

Thomas Hammer-Jakobsen, Copenhagen Living Lab           

Erkki Hyvärinen, Lakiasiaintoimisto Fondia / Fondia

Olivier Irrmann, Université Catholique de Lille                       

Maijaliisa Junnila, THL / National Institute for Health and Welfare

N.N., Ensi- ja turvakotien liitto / The Federation of Mother and Child Homes and Shelters

Marjo Kauppinen, Aalto-yliopisto, tietotekniikan laitos / Aalto University, Department of Computer Science and Engineering

Hannele Kerosuo, Helsingin yliopisto, CRADLE-tutkimusryhmä / University of Helsinki, CRADLE

Katja Klemola, Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) / South Karelia Social and Health Care District

Janita Korva, Teollisuustaiteen liitto Ornamo / Finnish Association of Designers Ornamo

Merili Kukushkin, Tallinn University of Technology               

Ilona Lehtinen                                                         

Sari Lindblom-Ylänne, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos / University of Helsinki, Department of Education

Kaija Majoinen, Kuntaliitto / The Association of Finnish Local and Regional Authorities

Tomi Männistö, Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos / University of Helsinki, Department of Computer Science

Seija Paasovaara, Laurea-ammattikorkeakoulu / Laurea University of Applied Sciences

Arja Peiponen, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto / City of Helsinki, Department of Social Services

Peeter Ross, Tallinn University of Technology, eMedLab  

Jukka T. Salminen, Vantaan kaupunki / City of Vantaa

Riitta Smeds, Aalto-yliopisto / Aalto University

Gary Spolander, Coventry University            

Madis Tiik, Sitra / The Finnish Innovation Fund Sitra

Beverly B. Tyler, Poole College of Management                    

Rob Waller, The Simplification Centre           

Jenny Waller, The Simplification Centre