LASTENSUOJELU

×

Virheviesti

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls funktiossa menu_set_active_trail() (rivi 2405 tiedostossa /var/www/morfeus.fi/html/includes/menu.inc).

Case Porvoo keskittyy lastensuojeluteemaan ennakoivalla otteella, visiona ”Kaikki alueen lapsiperheet voivat hyvin”. Case Porvoossa on kartoitettu Porvoon alueen monitoimijainen lastensuojelun ekosysteemi, sen mahdolliset puutteet ja pullonkaulat sekä toimintaympäristön muutostekijät ja niihin liittyvät vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat eli skenaariot. Skenaariot eroavat sen suhteen, toimitaanko ennaltaehkäisevästi vai vaurioita korjaten ja työskennelläänkö verkossa vai kasvotusten.

Porvoon osalta on tarkasteltu MORFEUS-hankkeen monenlaista tukea ja palveluita tarvitsevan kuvitteellisen esimerkkiperheen pärjäämistä eri skenaarioissa ja ekosysteemin erilaisten toimijoiden omia toimintavaihtoehtoja niissä. Tarkastelujen pohjalta on luonnosteltu erilaisia palvelukonsepteja sekä pohdittu tietotarpeita ja tiedonkulkuun liittyviä kysymyksiä eri skenaarioissa. Alueen lastensuojelun ekosysteemitoimijoiden kanssa toteutettiin intensiivinen viiden työpajan sarja (orientoiva visiotyöpaja 5/2015, kolme toimintaskenaariotyöskentelyn tulevaisuuspajaa 9-11/2015 sekä tietomallinnuksen pohjaksi lastensuojelun palvelupolkupaja 3/2016).

Case Porvoon toimintaskenaariotyöskentely toteutettiin seuraavan vaiheistuksen mukaisesti fasilitoituna työpajatyöskentelynä: 1. paja: Kuka ja missä me olemme? syyskuussa 2015., 2. paja: Mitkä ovat mahdolliset maailmat? lokakuussa 2015. ja 3. paja: Minne voimme mennä ja kuinka? marraskuussa 2015.

Työpajatyöskentelyn näkemyksellisen tiedon keruuseen käytettiin verkkokyselyitä. Työpajatyöskentelyn tuloksena saatiin neljä skenaariotarinaa, joita tarkastellaan tarkemmin tulosten tarkastelun yhteydessä. Tulevaisuustyöpajojen lisäksi toteutettiin Porvoossa kaksi proton testauspajaa 10-11/2016, joissa oli mukana Laurean opiskelijoita ja alueen lastensuojelun ekosysteemin toimijoita.

 

Ekosysteemin hahmotus Porvoon lastensuojelun reaalimaailmassa

Sen lisäksi, että ekosysteemiä hahmotettiin metamallinnuksen avulla, hahmotettiin MORFEUS-hankkeessa myös Porvoon lastensuojelun ekosysteemiä Case Porvoon tulevaisuustyöskentelyyn osallistuneiden eri toimijoiden kanssa. Kiintoisaa oli, että kaksi ryhmä tuottivat tulevaisuustyöskentelyssä hyvin erilaiset kuvat lastensuojelun ekosysteemistä, mikä teki merkitykselliseksi tulevaisuusskenaariotyöskentelyn kysymykset: ”Keitä ja missä olemme?”.

Alla olevan kuvion 1. todettiin olevan lähempänä tavoiteltavaa tulevaisuuden ekosysteemiä, jossa läheiset ja perheen luontainen verkosto on keskiössä toisen kuvion sijoittaessa heidät ekosysteemin ulkoreunoille.

Kuvio 1. Perheen palvelu- ja ekosysteemi A case Porvoossa

Kuvio 2. Porvoon lastensuojelun käsitteellinen ekosysteemi Case perheen stimuloimana (Meristö, Kantola, & Lankinen-Lifländer, 2016)

 

Tulevaisuusskenaariot ja niihin liittyvät hyvinvointipalveluiden konseptit

Case Porvoossa kartoitettiin osana tulevaisuusskenaariotyöskentelyä Porvoon alueen monitoimijainen lastensuojelun ekosysteemi, sen mahdolliset puutteet ja pullonkaulat sekä toimintaympäristön muutostekijät ja niihin liittyvät vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat eli skenaariot. Skenaariot erosivat sen suhteen, toimitaanko ennaltaehkäisevästi vai vaurioita korjaten ja työskennelläänkö verkossa vai kasvotusten.

Porvoon osalta tarkasteltiin MORFEUS-hankkeen monenlaista tukea ja palveluita tarvitsevan kuvitteellisen esimerkkiperheen pärjäämistä eri skenaarioissa ja ekosysteemin erilaisten toimijoiden omia toimintavaihtoehtoja niissä. Tarkastelujen pohjalta luonnosteltiin erilaisia palvelukonsepteja sekä pohdittiin tietotarpeita ja tiedonkulkuun liittyviä kysymyksiä eri skenaarioissa.

Tulevaisuustyöskentelyn tulokset on kiteytetty kuvioissa 3 ja 4.

Kuvio 3. Lastensuojelupalvelun tulevaisuusskenaariot nelikenttänä.

 

Kuvio 4. Lastensuojelun skenaarioiden kooste Case-Porvoosta. (Meristö & Kantola, 2017, 7)

 

Lastensuojelun palvelupolku Case Porvoon ekosysteemissä

Porvoon tulevaisuusskenaariotyöskentelyn pohjalta rakennettiin myös ennakoiva lastensuojelun palvelupolku yhdessä Porvoon Casin tutkijoiden, Laurea Porvoon sote-opiskelijoiden ja tutevaisuustyöskentelyssä mukana olleen alueellisen toimijan yhteisessä työpajassa 13.5.2016. Palvelupolkua (kuvio 5) työstettäessä nostettiin esiin vahvuudet ja pullonkaulat tiedonkulussa, ja tässä vaiheessa nousi vahvasti esiin myös huoli erityisenä lastensuojelun tiedonkulkuun liittyvänä asiana. Palvelupolku laajeni myös ajallisesti käsittäen nyt myös raskausajan.

Kuvio 5. Lastensuojelun ennakoiva palvelupolku Case Porvoossa

 

Lisätiedot: Tarja Kantola, Laurea AMK