Morfeus-hanke on päättynyt 30.6.2017. Nämä sivut sisältävät tietoa hankkeen toteuttamisesta ja tuloksista

Tutustu Morfeus projektin tuloksiin
interaktiivisen esittelyversion kautta!
Learn the results of Morfeus-project
with interactive tour!

Kuntamarkkinat - kuntamarkkinat.fi

Kuntamarkkinoilla on esillä kaikki kunta-alan hallintosektorit 9.-10.9.2015 Myös valtion hallinto, yritykset ja...

Lääkärijono, joka katosi – Espoo lyhensi odotusajan kuukausista viikkoon

Matinkylässä ei enää istuteta potilaita jonottamassa päivystyksessä edes sairaanhoitajan puheille, vaan kaikille...

Työterveyslaitos - Palvelutalouden vallankumous – Ihminen digitalisaation keskiössä (KUMOUS)

Suomen asema maailmantalouden arvonluonnissa on murroksessa. Kansantaloutemme ei kasva: mikä neuvoksi? KUMOUS-hanke...

7.9. Kaupunkimuotoilun kohtauspaikka

http://www.toimivakaupunki.fi/fi/uutiset/7-9-kaupunkimuotoilun-kohtauspaikka/

9.9. Design Driven Society

http://www.toimivakaupunki.fi/fi/uutiset/9-9-design-driven-society/

Palveluohjaus - apu aikamme haasteisiin

Hankkeen tutkijat Anna Salmi ja Marika Noso osallistuivat Suomen Palveluohjausyhdistys SPO ry:n ja Kurvin...

Suomen Palveluohjausyhdistys SPO ry

https://www.facebook.com/events/813583162056280/permalink/813583172056279/

Taustaa ja tarve tutkimukselle / Background and motivation for the project

Palveluliiketoiminnan merkitys elinkeinorakenteessa kasvaa jatkuvasti ja erityisesti hyvinvointipalveluja pidetään...

Tutkimuksen poikkitieteellinen toteuttaminen / Cross-disciplinary realization of the project

MORFEUS-hanke tutkii moniammatillista yhteistyötä, jonka suuria haasteita on toimialojen siiloutuneisuus. Yhteistyön...

Tutkimuskysymykset / Research questions

MORFEUS-hankkeessa haettiin vastausta koko hankkeen läpileikkaavaan tutkimusongelmaan: Miten organisaatiorajat...

Terveys 2050, Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta

Demosin tuore julkaisu esittelee ihmislähtöisiä tulevaisuuden skenaarioita koskien valinnanvapautta terveys- ja...

Kolmas ohjausryhmäkokous 22.9.2015 klo 12

Kokouksen paikka: tila 232A (2. krs), Laurean Leppävaaran toimipiste, Vanha maantie 9, Espoo. Alustava asialista...

YHTEISKEHITTÄMISTYÖPAJAT

Yhteiskehittämistyöpajoissa peliksi rakennetun palvelumuotoilumenetelmän avulla pyritään luomaan yhteistä ymmärrystä...

Tekes

https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2015/digitaaliset-terveysratkaisut-avaavat-mahdollisuuksia-myos-liiketoiminnalle/

STM, Kela, Kuntaliitto ja THL tiedottavat 12.5.2015 Digitalisaatio avaa kansalaiselle täysin uusia ovia terveyspalveluihin

http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2015/05/Sivut/digitalisaatio-avaa-uusia-ovia.aspx