MORFEUS-prototyyppi julkaistu

MORFEUS-hankkeessa tulevaisuuden sote-ekosysteemien ja asiakaslähtöisen palveluohjauksen tueksi kehitetty prototyyppi on julkaistu: 

http://demo.morfeus.fi/fi/user/login

Prototyypin kehittämisessä on hyödynnetty MORFEUS-hankkeessa kerättyä ja analysoitua tutkimustietoa sekä otettu huomioon kansallinen sote-it- ja infrastuktuurikehittäminen, mm. Palveluväylä. Prototyyppi on kehitetty erityisesti vastaamaan paljon apua ja sote-palveluita tarvitsevien, kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden ja heidän kanssan työskentelevien sote-ammattilaisten tarpeisiin. Kehittämistä ovat ohjanneet mm. ajatukset asiakkaan voimavarojen näkyväksi tekemisestä ja asiakkaan voimaannuttamisesta, ammattilaisen ja asiakkaan tasaveroisesta työskentelystä, MyData-ajattelu sekä palveluohjaus "rinnallakulkijuutena". Lisäksi prototyypin kehittämistyössä on huomioitu tarve sote-ekosysteemien uudenlaiseen koordinointiin ja fasilitoivaan johtamiseen sekä saumattomaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun eri toimijoiden välillä. Prototyypistä on julkaistu kaksi näkymää: sote-asiakkaan ja sote-ammattilaisen (palveluohjaaja) näkymät. Prototyyppiin voi tutustua ohjatun tourin avulla.

 

 

Lisätiedot: Päivi Pöyry-Lassila, Laura AMK